Truyện Đam Mỹ Hay

Danh sách truyện đam mỹ hay, chọn lọc dựa trên đánh giá của thành viên.
Sau Khi Sư Đệ Nhập Ma

9.6/10
Trạng thái: Full
Nhập Mị

8.5/10
Trạng thái: Full
Yêu Đương Vụng Trộm

4.6/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sắc
Trình Độ Dụ Người Như Thế Này Vừa Đủ

9.3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn
Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

7.8/10
Trạng thái: Full
Lăng Uyên Cầu Mặc

10/10
Trạng thái: Full
Đệ Nhất Thi Thê

9.3/10
Trạng thái: Full
Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

9/10
Trạng thái: Full
Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công, Thì Crush Trở Về

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ
Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!

10/10
Trạng thái: Full
Bạo Quân Sủng Hậu

8.8/10
Trạng thái: Full
Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại

0/10
Trạng thái: Full
Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế

9.8/10
Trạng thái: Full
Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

8.5/10
Trạng thái: Full
Đọc Thầm

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám
Bạn Cùng Phòng Luôn Nghi Ngờ Tôi Là Nữ Giả Nam

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sủng
Hướng Dẫn Phát Tình

9.3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sắc
Xông Vào Ngõ Âm Dương

10/10
Trạng thái: Full
Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

9.4/10
Trạng thái: Full