Truyện Đam Mỹ Sắc

Tổng hợp các bộ truyện đam mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.
Lão Ca, Cứu Mạng A!

8.4/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Nhị Tiến Chế

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Diễm Sắc Thiếu Niên

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Triêu Lộ Sanh Ca

7.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Mộ Hàn Trọng

5.5/10
Trạng thái: Full