Truyện Đam Mỹ Sắc

Tổng hợp các bộ truyện đam mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.
Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

0/10
Trạng thái: Full
Cùng Dã Thú HHH

4.7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

8.3/10
Trạng thái: Full
Einstein Phì Và Trang Phú Quý

10/10
Trạng thái: Full
Xao Động

8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc
Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

9.8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Định Lý Pitago

9.6/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Tôi Có Năm Lão Chồng

5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Chinh Phục Học Trưởng

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Tiện Nô

10/10
Trạng thái: Full
Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

4/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

4/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn, Sắc
Tuyệt Sắc Quốc Sư

5.3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cung Đấu, Đam Mỹ, Ngược, Sắc
Thánh Huyết Chi Vương

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Sắc
Cùng Dã Thú Ái Ái Ái

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Tử Dạ Tình Triền

7.7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc
Điềm Mật Anh Túc

7.3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Vi Nhân Sư Biểu

9/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Ai Đem Ai Là Thật

9.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Ngược, Sắc
Tâm Du Thán Hỏa Xuân

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Chưa Đụng Tường Nam

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Long Du Giang Hồ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Ngược, Sắc
Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Kiếp Trạng Nguyên

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Sắc