Truyện Đam Mỹ Sắc

Tổng hợp các bộ truyện đam mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.
Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

6.8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Bạn Đời Và Súng

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Niệm Niên Hữu Dư

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc
Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc, Sủng
Chú

7.4/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Day Dưa

8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

5.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sắc
Hương Thôn Diễm Tình

7.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Hai Lão Yêu Quái

8.5/10
Trạng thái: Full
Hoặc Thủy

8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Nghiệt Hành

9.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Sắc
[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Nhập Mị

8.5/10
Trạng thái: Full
Yêu Đương Vụng Trộm

4.6/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sắc
Kế Hoạch Dụ Dỗ

6.6/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Dưới Cây Anh Đào

0/10
Trạng thái: Full
Chân Tâm Thác Phó

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sắc
Phụ Tử Thâu Hoan

9/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

9.2/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Núi Có Hồ Ni

9/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Thế Giới Yêu Thương Trị

3/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

9.5/10
Trạng thái: Full
Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

9.6/10
Trạng thái: Full
Tính Toán Chi Li

9/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Sắc
Yêu Một Kẻ Ngốc

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc
Gian Phòng Ngọt Ngào

8.3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Sắc