Truyện Đam Mỹ Sắc

Tổng hợp các bộ truyện đam mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.
Vốn Không Phong Lưu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Sắc
Đặc Điển Về Xà Quý Phi

2/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Bao Dưỡng - Xuân Vũ Sa Lạp

2/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Sắc Lam Vẫn Đục

7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Mạnh Mẽ Ràng Buộc

9.7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Bàn Thờ Trinh Tiết Của Kỹ Nam

2/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Chỉ Có Hoa Hồng Mới Nở Rộ Như Một Đóa Hồng

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sắc
Cây Kéo Của Lý Thợ May

0/10
Trạng thái: Full
Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

7.8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Hoàn Mỹ Phù Hợp

9.6/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Mặt Nạ

0/10
Trạng thái: Full
Tinh Tế Trúc Mã

1/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Bảo Bối Của Lão Đại

9/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc, Sủng
Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Mê Đồ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc
Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nam Lân Cẩm Lý

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc, Khác
Thống Ái

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Không Đường Thối Lui

10/10
Trạng thái: Full
Hợp Đồng Bao Dưỡng

9.8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Nhạt Màu

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Không Trang B

7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Sắc, Sủng
Nâng Mông Đến Gặp

9.1/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Tư Cách Để Yêu Anh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc