Truyện FanFic Hay

[Fanfic] [Bác Chiến] Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau

6.6/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Không Phải Em Trai

7.1/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Nghịch Tâm

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Kết Hoa Vàng Trong Tim Em

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] (BÁC CHIẾN) ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁI

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Nhận Định Chính Là Anh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Beautiful Day

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic]  (BÁC CHIẾN) LUÔN Ở ĐÂY ĐỢI ANH

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Ước Nguyện Dưới Sao

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] Bác Chiến ] Nam Phụ Của Vương Nhất Bác

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic, Xuyên Không
[Fanfic] [Bác Chiến] Khuyên Ấn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Thâm Sâu

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Sữa Tươi Không Đường

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định

2/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic]  [Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến]- Kẻ điên

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BÁC CHIẾN] Ổ NHỎ CỦA BÁC CHIẾN (PART 2)

7.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Vương Phi! Ngươi thật sự thay đổi rồi?

5.8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Mùa Tỏi

6.3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Mưa Rồi, Đừng Đợi Nữa

8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Công Tước Vampire

7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Bạn Học Phiền Phức

9.3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Thỏ Con Thật Đáng Yêu

9/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Vòng Tay

3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BÁC CHIẾN] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH

9.7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BÁC-CHIẾN]-BÁC SĨ TIÊU,MAU NHÌN EM

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic