Truyện Ngôn Tình Hay

Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.
Tái Lập Hệ Thống

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tu Tiên Đá Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Hệ Nguy Hiểm - Bạo Táo Đích Bàng Giải

0/10
Trạng thái: Đang ra
Rung Động Lòng Em

0/10
Trạng thái: Đang ra
Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

10/10
Trạng thái: Đang ra
Đổi Mệnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngọc Bội Thái Tử Gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Độc Sủng Kiều Thê

3/10
Trạng thái: Đang ra
Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chuyện Làm Dâu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiếu Niên Mắc Bệnh Cố Chấp Lừa Dối Tôi

1/10
Trạng thái: Đang ra
Cố Chấp Trong Lòng Anh

5/10
Trạng thái: Đang ra
Tuyệt Sắc Đan Tôn

10/10
Trạng thái: Đang ra
Huyền Học Đại Sư

0/10
Trạng thái: Đang ra
Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

10/10
Trạng thái: Đang ra
Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phượng Hoàng Huyết Lệ

10/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

5.5/10
Trạng thái: Đang ra
Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

1/10
Trạng thái: Đang ra
Độc Nhất Thế Tử Phi

8/10
Trạng thái: Đang ra
Nhất Niệm Trường Khanh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mị Quân

9/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng