Truyện mới cập nhật

Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.
[Fanfic guria] Tạm Chưa Đặt Tên 1

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [TaeKook ver] I

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [HoGi] Vợ!

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam
[Fanfic] [Yoonseok] Tự Tình

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Hogi] Tẫn Tàn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Hogi] Lệ Loang

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Haehyuk] Far Away

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, FanFic, Khác
[Fanfic] [Vkook] Chỉ Cần Có Em Ở Bên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] Một Dịp Tương Phùng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic, Ngôn Tình
[Fanfic] [Taekook] Chú Và Em

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Taekook] Sinh Con Xong Ly Hôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
Quân Quyền Liêu Sắc

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Fanfic] [KookMin] Tình Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra