Truyện Bách Hợp

Truyện bách hợp khai thác chủ đề tình cảm, mối quan hệ đồng giới giữa nữ và nữ. Truyện bách hợp được xem như truyện girls love dành cho lesbian có nội dung tình cảm của nữ x nữ. Tương đường truyện tình cảm nam x nam là đam mỹ.
Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

4/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

0/10
Trạng thái: Đang ra
Khủng Đồng Nữ Trọng Sinh Bẻ Cong Ảnh Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hợp Cửu Bất Phân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Sủng
Phân Cửu Tất Hợp

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Dư Tình Khả Đãi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Khác
Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Núi Của Nàng , Biển Của Nàng

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Âm Duyên Kết

0/10
Trạng thái: Full
Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Sủng
Hoán Đổi Ảnh Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị
Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Hệ Thống
Hữu Hạnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Điền Văn, Sủng
Phượng Linh Kỷ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Khác
Sư Thuyết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Khác
Làm Bộ Gái Thẳng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

10/10
Trạng thái: Đang ra
Làm Càn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị
Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Sủng, Trọng Sinh
Âm Dương Luật Sư

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ảnh Hậu Thành Đôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp