Truyện Bách Hợp

Truyện bách hợp khai thác chủ đề tình cảm, mối quan hệ đồng giới giữa nữ và nữ. Truyện bách hợp được xem như truyện girls love dành cho lesbian có nội dung tình cảm của nữ x nữ. Tương đường truyện tình cảm nam x nam là đam mỹ.
Quãng Đời Còn Lại Một Tòa Thành

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Ngược
Năm Tháng Không Từ Bỏ

6/10
Trạng thái: Đang ra
Sớm Chiều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Người Chơi Mời Vào Chỗ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Loạn Nhịp Vì Người

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Cạm Bẫy Ôn Nhu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh
Trọng Sinh Thành Bạn Gái Tra Công Của Nữ Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh
Thần Hôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại
Cầu Mà Không Được

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Nữ Cường
Hòa Li Được Chưa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

0/10
Trạng thái: Đang ra
Kính Vị Tình Thương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Ngược
Cùng Quân Duyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại
Đồng Học Không Làm Yêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cấm Động Tâm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Sủng
Thiên Mệnh Chi Lăng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thừa Cơ Mà Nhập

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Biệt Lai Hữu Dạng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Ngược
Lực Hấp Dẫn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Em Có Tình Tôi Có Ý

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Khác
Bạn Gái Quái Vật

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Mạt Thế
Hợp Cửu Bất Phân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Sủng
Nàng Là Vai Chính

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lưu Quang Nhập Họa

10/10
Trạng thái: Đang ra
Ác Độc Nữ Xứng Là Nữ Chủ Đầu Quả Tim Sủng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

0/10
Trạng thái: Đang ra