Truyện Cổ Đại

Truyện cổ đại là thể loại truyện lấy bối cảnh phong kiến - cổ đại, thường là xuyên không về quá khứ. Truyện viết thuần cổ trang (nhân vật đã sống sẵn ở cổ đại rồi) thì ít gặp hơn, các thể loại nhỏ hơn như cung đấu, gia đấu, kiếm hiệp/giang hồ, điền văn...
Phúc Vận Lai

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

4/10
Trạng thái: Đang ra
Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Kỳ Truyện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiểu Thê Bảo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

0/10
Trạng thái: Full
Đường Xưa Mây Trắng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vạn Thú Triều Hoàng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hạ Khiết Dương Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thái Tử Đến Từ Tương Lai

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trưởng Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Gia Sủng Tức

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

8/10
Trạng thái: Đang ra
Thừa Tướng Sủng Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mạn Thiên Hoa Vũ

7.5/10
Trạng thái: Đang ra
Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

0/10
Trạng thái: Full