Truyện Cổ Đại

Truyện cổ đại là thể loại truyện lấy bối cảnh phong kiến - cổ đại, thường là xuyên không về quá khứ. Truyện viết thuần cổ trang (nhân vật đã sống sẵn ở cổ đại rồi) thì ít gặp hơn, các thể loại nhỏ hơn như cung đấu, gia đấu, kiếm hiệp/giang hồ, điền văn...
Trưởng Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ma Đạo Tổ Sư Trở Về Cộng Cuộc Đời Này

0/10
Trạng thái: Đang ra
(Quyển 1) Gian Phi Như Thử Đa Kiều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sống Lại Chỉ Muốn Sủng Ngươi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ấn Ngọc Uyên Ương

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khác
Trọng Sinh Ngư Dân Nữ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn Dứt Bỏ Chấp Niệm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ
Lưu Ly Mỹ Nhân Tâm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược
Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược
Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Hậu Xinh Đẹp Siêu Anh Tuấn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tài Sắc Vương Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đệ Tam Thứ Mười Chín Công Lược

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đông Vì Huyền Anh, Xuân Vì Thanh Dương

0/10
Trạng thái: Full
Đấu Phá Thương Khung Chi Vân Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại
Tôi Biến Thành Nam Thần

10/10
Trạng thái: Đang ra
Đế Sủng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đãi Thiên Hoa Khai

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Sư Thuyết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Khác
Lâm Song Dạ Ngữ

0/10
Trạng thái: Full