Truyện Cổ Đại

Truyện cổ đại là thể loại truyện lấy bối cảnh phong kiến - cổ đại, thường là xuyên không về quá khứ. Truyện viết thuần cổ trang (nhân vật đã sống sẵn ở cổ đại rồi) thì ít gặp hơn, các thể loại nhỏ hơn như cung đấu, gia đấu, kiếm hiệp/giang hồ, điền văn...
Thánh Thủ Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Kỳ Truyện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

4/10
Trạng thái: Đang ra
Trở Về Cộng Cuộc Đời Này

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chấp Niệm Nhất Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược
Quận Chúa Sủng Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhất Phẩm Quý Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Điện Từ Bi

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Viêm Ngữ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng
Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ma Hoàng Đại Quản Gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh
Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trăng Rơi Bên Thềm

0/10
Trạng thái: Full
Vấn Quan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại
Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhu Phúc Đế Cơ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Độc Sủng Xấu Phu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xung Hỉ (Trọng Sinh)

0/10
Trạng thái: Đang ra