Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiểu Thê Bảo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

0/10
Trạng thái: Full
Trưởng Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Gia Sủng Tức

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đích Phi Sách

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

0/10
Trạng thái: Đang ra
Dưới Vương Triều Cổ Đại

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không
Hắc Hoàng Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu
Bổn Vương Muốn Tạo Phản

0/10
Trạng thái: Full
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

9/10
Trạng thái: Đang ra
Làm Công Công Gặp Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

8.5/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Tử Tranh Hùng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vương Hậu Nữ Tướng Cung

7/10
Trạng thái: Đang ra
Bộ Thiên Ca

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cung Đấu, Ngược
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

8/10
Trạng thái: Đang ra
Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

10/10
Trạng thái: Full
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

0/10
Trạng thái: Full
Nữ Đế Trọng Sinh

0/10
Trạng thái: Full