Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

10/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Hậu Đừng Đi

0/10
Trạng thái: Full
Hoa Lê Rơi Rụng Hội Tụ Nơi Nào

0/10
Trạng thái: Đang ra
Không Phụ Thê Duyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiểu Thê Bảo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trưởng Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Yên Hoa Nhất Mộng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Kiêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

8/10
Trạng thái: Đang ra
Trạm Thị Vương Triều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đích Phi Sách

10/10
Trạng thái: Đang ra
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

8/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đế Vương Sủng: Sát Vương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhân Duyên Tiền Định

0/10
Trạng thái: Đang ra
Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Đấu Chi Đích Nữ Mưu Cung

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoạn Phi Hoàn Triều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra