Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoạn Phi Hoàn Triều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đích Phi Sách

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoa Lê Rơi Rụng Hội Tụ Nơi Nào

0/10
Trạng thái: Đang ra
Công Lược Tra Công

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiểu Thê Bảo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vấn Đỉnh Cung Khuyết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chấp Niệm Tam Sinh

9/10
Trạng thái: Full
Hoàng Ngư Huệ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hậu Cung Như Ý Truyện

0/10
Trạng thái: Full
Thanh Xuyên Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đời Đời Trung Lương

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phương Phi Tận

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trưởng Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Gia Sủng Tức

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

8/10
Trạng thái: Đang ra
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trưởng Công Chúa Ốm Yếu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Đấu Chi Đích Nữ Mưu Cung

0/10
Trạng thái: Đang ra
Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra