Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chấp Niệm Nhất Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược
Đích Phi Sách

0/10
Trạng thái: Đang ra
Gia Ninh Trưởng Công Chúa

2/10
Trạng thái: Full
HOÀNG PHI NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Đấu Chi Đích Nữ Mưu Cung

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trưởng Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Từ Bi Điện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thanh Cung Sủng Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh Kỳ Tích Xuyên Qua Của Noãn Noãn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trung Cung Lệnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiểu Thê Bảo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hậu Cung Chuyên Sủng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Hậu Trọng Sinh Sổ Tay

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cung Loạn Thanh Ti

0/10
Trạng thái: Full
Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phế Hậu Xoay Người Ký

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đại Đường Minh Nguyệt

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Diên Hy Công Lược] Nhĩ Tình Trùng Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

0/10
Trạng thái: Đang ra