Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Thâm Cung Kế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

10/10
Trạng thái: Đang ra
Dưỡng Thừa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cung Đấu
Thuỷ Chung Như Nhất

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tình Kiếp Mẫu Đơn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mưu Đoạt Phượng Ấn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Điên Vì Yêu

0/10
Trạng thái: Full
Thái Hậu Nhân Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sủng Thê - Yến Rei

0/10
Trạng thái: Đang ra
Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi

0/10
Trạng thái: Full
Tình Sói Chi Dao

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trộm Long Tráo Phượng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đích Phi Sách

10/10
Trạng thái: Đang ra
Quy Đức Hầu Phủ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Ngư Huệ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Không Phụ Thê Duyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Xuyên Đến Ngược Văn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tương Vọng Đào Hoa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xích Linh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phế Đế Làm Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra