Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Trưởng Công Chúa Ốm Yếu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Kính Hoa Thủy Nguyệt

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Làm Công Công Gặp Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Ngư Huệ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đích Phi Sách

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Phi Truyện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Gia Sủng Tức

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiểu Thê Bảo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trưởng Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

0/10
Trạng thái: Full
Tài Sắc Vương Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đế Sủng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chấp Niệm Nhất Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Gia Ninh Trưởng Công Chúa

2/10
Trạng thái: Full
HOÀNG PHI NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Đấu Chi Đích Nữ Mưu Cung

0/10
Trạng thái: Đang ra
Từ Bi Điện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thanh Cung Sủng Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh Kỳ Tích Xuyên Qua Của Noãn Noãn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trung Cung Lệnh

0/10
Trạng thái: Đang ra