Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Thanh Cung Sủng Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh Kỳ Tích Xuyên Qua Của Noãn Noãn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trung Cung Lệnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hậu Cung Chuyên Sủng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Hậu Trọng Sinh Sổ Tay

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cung Loạn Thanh Ti

0/10
Trạng thái: Full
Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phế Hậu Xoay Người Ký

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đại Đường Minh Nguyệt

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Diên Hy Công Lược] Nhĩ Tình Trùng Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lui Lui Lui Lui Ra

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Ân

9/10
Trạng thái: Đang ra
Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cung Đấu, Đam Mỹ, Sủng
Hôn Quân Nhật Thường

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

0/10
Trạng thái: Full
Dưới Vương Triều Cổ Đại

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không
Hắc Hoàng Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu
Bổn Vương Muốn Tạo Phản

0/10
Trạng thái: Full
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

9/10
Trạng thái: Đang ra