Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Vương Hậu Nữ Tướng Cung

7/10
Trạng thái: Đang ra
Bộ Thiên Ca

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cung Đấu, Ngược
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

8/10
Trạng thái: Đang ra
Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

10/10
Trạng thái: Full
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

0/10
Trạng thái: Full
Nữ Đế Trọng Sinh

0/10
Trạng thái: Full
Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

9.5/10
Trạng thái: Đang ra
Ái Phi Thỉnh Bớt Giận

10/10
Trạng thái: Full
Khang Hi Trùng Sinh Dưỡng Thái Tử

10/10
Trạng thái: Full
Vọng Nguyệt Lâu

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cung Đấu, Ngược
Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngã Vi Ngư Nhục

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lưỡng Đô Ký Sự

5.5/10
Trạng thái: Full
Đặc Công Hàn Phi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Đích Nữ Tàn Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Niên Túy

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

9.3/10
Trạng thái: Đang ra
[Fanfic] [TaeKook ] Thái Tử Kim Độc Hầu Chiếm Hữu

10/10
Trạng thái: Đang ra
Tung Hoành Cổ Đại

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Thần Ngự Kim Long

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phật Hệ Cung Đấu

7/10
Trạng thái: Full
Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra