Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Cổ Xuyên Kỳ Duyên

6.5/10
Trạng thái: Đang ra
Thương Tiến Tửu

9.7/10
Trạng thái: Đang ra
Minh Cung Truyện

1/10
Trạng thái: Đang ra
Cô Thành Bế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược
Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

0/10
Trạng thái: Đang ra
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vấn Đỉnh Cung Khuyết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

1/10
Trạng thái: Đang ra
Kiều Nữ Lâm gia

8.2/10
Trạng thái: Đang ra
Tướng Phủ Đích Nữ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cung Đấu, Trọng Sinh
Hoàng Đế Băng Lãnh Cuồng Sủng Nam Ái Phi

3.3/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Thu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quốc Sắc Sinh Hương

10/10
Trạng thái: Đang ra
Cung Phi Thượng Vị Ký

7/10
Trạng thái: Full
Cách Làm Sủng Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Diệu Cốt Sinh Hương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Loạn Thế Thịnh Sủng

10/10
Trạng thái: Full
Trùng Sinh Sủng Hậu

9/10
Trạng thái: Đang ra
Tàng Ngọc Nạp Châu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bình Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quyền Thần Dưỡng Thành

0/10
Trạng thái: Đang ra