Truyện Cung Đấu

Truyện cung đấu lấy bối cảnh nhân vật liên quan đến đấu phá hậu cung phong kiến, tranh đoạt ngôi vị, tranh sủng. Nhân vật xoay quanh vua, vương gia, phi tử, thần tử,...
Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

1/10
Trạng thái: Full
Phế Hoàng Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Uy Vũ Hoàng Phi

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu
Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sự Hối Hận Của Đế Vương

10/10
Trạng thái: Đang ra
Nguyện Kiếp Làm Người Phàm Trần!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thái Hậu

1/10
Trạng thái: Đang ra
Mạc Lăng Liễu Cổ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thịnh Sủng Vô Song

0/10
Trạng thái: Đang ra
Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử

0/10
Trạng thái: Full
Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú

0/10
Trạng thái: Full
Thương Tang Tri Cẩm Hoa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tình Nan Tự Chế

0/10
Trạng thái: Full
Phượng Lai lâu

0/10
Trạng thái: Full
Ngươi… Có Yêu Ta Không?

0/10
Trạng thái: Full
Lưu Ly Toái

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cung Đấu, Đam Mỹ, Ngược
Công Lược Tra Công

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nguyên Nhược Ngữ

0/10
Trạng thái: Full
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

0/10
Trạng thái: Full
Tiền Đồ Vô Lượng

0/10
Trạng thái: Full
Ứng Công Án

0/10
Trạng thái: Full
Tiểu Thư Cưới Vợ

0/10
Trạng thái: Full
Tương Quân Phối

0/10
Trạng thái: Full
Tam Nhật Triền Miên

9.2/10
Trạng thái: Full