Truyện Đam Mỹ

Truyện đam mỹ là một thể loại tiểu thuyết tình cảm giữa nam và nam, đồng tính luyến ái nam (truyện gay). Truyện đam mỹ Nhật Bản được gọi là Yaoi và Shōnen-ai, ở Đài Loan được gọi là Boy’s Love.
Những người đọc tiểu thuyết đam mỹ sẽ được gọi là hủ nữ và hủ nam.
[Fanfic] [HoGi] Vợ!

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Yoonseok] Tự Tình

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Hogi] Tẫn Tàn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Hogi] Lệ Loang

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Haehyuk] Far Away

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, FanFic, Khác
[Fanfic] [VKook] Story Of Us

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Kookmin] Scar - Vết Sẹo

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Vkook] Đắng Cay

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác
[Fanfic] [Taekook] I Seoul U

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Ngược, Khác