Truyện Đam Mỹ

Truyện đam mỹ là một thể loại tiểu thuyết tình cảm giữa nam và nam, đồng tính luyến ái nam (truyện gay). Truyện đam mỹ Nhật Bản được gọi là Yaoi và Shōnen-ai, ở Đài Loan được gọi là Boy’s Love.
Những người đọc tiểu thuyết đam mỹ sẽ được gọi là hủ nữ và hủ nam.
Ta Nghe Thấy A

0/10
Trạng thái: Full
Một Chuyện Xưa

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Ngược
Tiểu Sinh Không Bán Tâm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ
Giết Tôi Sớm Một Chút Không Được Sao?!

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sắc
Kế Hoạch Bồi Dưỡng Nhân Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc
Nhật Kí Theo Đuổi Idol Của Tổng Giám Đốc

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sắc, Sủng
Bạo Quân Nam Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngày Đông Nắng Ấm

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sủng
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Sủng
Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

8/10
Trạng thái: Đang ra
Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du
Yêu Anh Như Yêu… Nhiệm Vụ Môn Phái

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du
Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du
Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

0/10
Trạng thái: Full
Thần Vực

0/10
Trạng thái: Đang ra
Rất Yêu Em Cô Gái Nhỏ

0/10
Trạng thái: Đang ra
CMN Đời Đại Học!

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen
Quyết Chí Tiến Lên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Võng Du
Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Khác
Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

2/10
Trạng thái: Full
Chốn Thê Mỹ

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Sắc
Hạc Tân

3/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng
Tâm Sinh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ
Dark And White

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ
Dường Như Cố Nhân Đến

0/10
Trạng thái: Full