Truyện FanFic

[Fanfic] [Bác Chiến] Cưới Em Thật Khó

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] TRONG MẮT EM CHỈ CÓ ANH

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Quản Gia Bất Đắc Dĩ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Dear My Dear

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Khứ Niên

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Mèo Nhà Chiến Thật Lạnh Lùng

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] False

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] ông chú, yêu tôi đi.

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và Anh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Mạt Lị

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Gia Tốc Độ

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Tương Tư

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic]  [Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨC

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến /Hoàn] Bảo Bối Của Vương Nhất Bác

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Nghiệt Duyên

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [ Vkook ] [ Hoàn ] || •Cặp Đôi Hoàn Hảo•

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [TaeKook] Mặn Mặn Ngọt Ngọt!

0/10
Trạng thái: Full
[Fanfic] [Bác Chiến] Chân Thực

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, FanFic
[Fanfic] [Jungkook] Em Biết Rồi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [ Bác Chiến ] CIRCLE

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic]  [EDIT | BJYX] Phương Bắc Trùng Khánh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] | bác chiến | sữa

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Năm Ấy Thiếu Quân Không Về

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic, Ngược
[Fanfic] [Bác Chiến] Nơi Không Người

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic