Truyện FanFic

[Fanfic] [Bác Chiến] The Florist

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] DẰN VẶT

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Nghịch Tâm

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Kết Hoa Vàng Trong Tim Em

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Thắp Đèn Ngắm Trăng

9.3/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] (BÁC CHIẾN) ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁI

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Nhận Định Chính Là Anh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Jungkook] Em Biết Rồi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] COUPLE CÁ BIỆT

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BJYX] Song Thế (Bác Chiến)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Beautiful Day

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic]  (BÁC CHIẾN) LUÔN Ở ĐÂY ĐỢI ANH

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] (BÁC CHIẾN) BUÔNG

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Vệ Sĩ Triệu Đô

5.7/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Ước Nguyện Dưới Sao

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] Bác Chiến ] Nam Phụ Của Vương Nhất Bác

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic, Xuyên Không
[Fanfic] [Bác Chiến] Khuyên Ấn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Giao Lộ

6/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến ] Thầy Vương Hôm Nay Có Đi Dạy Không?

8.5/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không Muộn

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic, Ngôn Tình, Ngược
[Fanfic] [BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] CÙNG NHAU

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Thâm Sâu

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Sữa Tươi Không Đường

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] ( BÁC QUÂN NHẤT TIÊU) CHỦ TỊCH THẾ GIỚI NGẦM

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định

2/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic