Truyện FanFic

[Fanfic] [Bác Chiến] Chân Thực

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, FanFic
[Fanfic] [Jungkook] Em Biết Rồi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [ Bác Chiến ] CIRCLE

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic]  [EDIT | BJYX] Phương Bắc Trùng Khánh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] | bác chiến | sữa

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Năm Ấy Thiếu Quân Không Về

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic, Ngược
[Fanfic] [Bác Chiến] Nơi Không Người

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Vương Phi Của Ta

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic, Xuyên Không
[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi tự tay làm CP mình đu BE rồi

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BJYX FANFIC] LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DUYỆT

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Duyên Ta Đã Định

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Thần Thỏ Đọc Tâm

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] Bác Chiến] Khúc Đau Thương

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Ngược
[Fanfic][Bác Quân Nhất Tiêu] Xuyên Thành Anh Trai Tổng Tài

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BÁC CHIẾN] GIANG SƠN VI SÍNH

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác-Chiến]-Vợ của tổng tài

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Chiếc Lá

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Thầy Ơi!!! Chờ Em Với

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Quay Đầu Lại Liệu Còn Có Anh?

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] /BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁT

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Nhất Kiến Chung Tình

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic