Truyện Hệ Thống

Truyện hệ thống là truyện mà nhân vật chính luôn mang trong mình một hệ thống (siêu cấp). Hệ thống cộng sinh với nhân vật, đưa ra các nhiệm vụ/yêu cầu để hoàn thành, từ đó nhân vật chính đạt được nhiều lợi ích "phi tự nhiên"
Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Dị Giới, Hệ Thống
Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

0/10
Trạng thái: Full
[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Kiều Hoa] Hệ Thống

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Hệ Thống, Khác
Những năm ấy tôi làm đại thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Hệ Thống, Xuyên Không
Túng Túng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Người Mẹ Năng Lượng Cao

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

0/10
Trạng thái: Đang ra
An Nhiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Học Thần Là Xú Bát Quái

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuân Nhựt Ngẫu Thành

0/10
Trạng thái: Full
Thẩm Ngữ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tôi Không Phải Là Nữ Chính

0/10
Trạng thái: Full
(Thiên Yết Nữ) Cách Sinh Tồn Của Nữ Phụ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Alpha Này Cực Kì Thơm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Hệ Thống
Vì Hoà Bình Tiên Giới

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Hệ Thống
Phản Diện Hắn Bị Bắt Làm Đoàn Sủng

0/10
Trạng thái: Đang ra