Truyện Khác

Những truyện thể loại khác là những truyện không thuộc các thể loại đã có sẵn ở truyện TR sẽ được update tại đây.
[Fanfic] [HoGi] Vợ!

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Yoonseok] Tự Tình

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Hogi] Tẫn Tàn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Hogi] Lệ Loang

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Haehyuk] Far Away

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, FanFic, Khác
[Fanfic] [VKook] Story Of Us

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Kookmin] Scar - Vết Sẹo

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Vkook] Đắng Cay

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác
[Fanfic] [Taekook] I Seoul U

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Ngược, Khác
[Fanfic] [Hopemin] Nicotine

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác
[Fanfic] [Taekook] Sick Boy

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Khác