Truyện Khác

Những truyện thể loại khác là những truyện không thuộc các thể loại đã có sẵn ở truyện TR sẽ được update tại đây.
Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Khác
Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hổ Tế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Khác
Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác
Hoàng Ngư Huệ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Khác
Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh, Khác
Tra Công Nhất Định Phải Ngược

0/10
Trạng thái: Đang ra
Dư Tình Khả Đãi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Khác
Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Không Kiềm Chế Được

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng, Khác
Phượng Ly

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

3/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Không, Khác
Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Khác
Xuyên Thành Cố Chấp Đại Lão Tâm Đầu Nhục

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khác
Tiêu Khiển Hóa Yêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Khác
Trọng Sinh Vi Tiểu Ca Nhi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Phi Truyện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Khác
Đại Lão Là Một Kẻ Cuồng Yêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Khác