Truyện Khoa Huyễn

Truyện khoa huyễn là những truyện thường lấy bối cảnh tương lai, có yếu tố khoa học bí ẩn với máy móc cơ giáp, khoa học hiện đại. Tuy nhiên cũng có những truyện cổ đại với nền khoa học đầy bí ẩn.
Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Song Liêm Đoạt Mệnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Thôn Thiên Thực Địa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Chi Cô Thành

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mộng Ảo Thần Vực

0/10
Trạng thái: Đang ra
Siêu Nhân Việt Nam

9/10
Trạng thái: Đang ra
Sword Art Online

0/10
Trạng thái: Đang ra
All You Need Is Kill

0/10
Trạng thái: Full
Nòi Giống Rồng Tiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bắt Đầu Chuyển Phát Nhanh Ban Thưởng 1 Tỷ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Ẩn Chi Hoán

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tay Chơi Bá Đạo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Khoa Huyễn, Linh Dị, Võng Du
Mạt Thế Chi Card Đại Sư

0/10
Trạng thái: Đang ra
Biến Dị Nhờ Virus

0/10
Trạng thái: Đang ra
Dung Thành

9/10
Trạng thái: Full
[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tận Thế Hắc Ám

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vương Bài Tiến Hóa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Khoa Huyễn, Võng Du