Truyện Lịch Sử

Truyện lịch sử có chủ đề xoay quanh câu chuyện xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố giống so với lịch sử thế giới thật.
Bá Nghiệp

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Không Về Thời Trần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Siêu Nhân Việt Nam

9/10
Trạng thái: Đang ra
Nòi Giống Rồng Tiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Cổ Hận

0/10
Trạng thái: Đang ra