Truyện Lịch Sử

Truyện lịch sử có chủ đề xoay quanh câu chuyện xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố giống so với lịch sử thế giới thật.
Thả Thí Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Full
Các Trận Đấu Quan Trọng Trong Lịch Sử Việt Nam

0/10
Trạng thái: Full
Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Đại Đường Song Long Truyện

0/10
Trạng thái: Full
Tiền Kiếp

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tử Dương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tuần Thú Đại Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hàn Môn Trạng Nguyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lốc Xoáy Thời Gian

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Giả Tưởng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Giống Rồng

10/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

0/10
Trạng thái: Full
Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mị Tướng Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phượng Tê Thần Cung

0/10
Trạng thái: Full
Côn Luân

0/10
Trạng thái: Full
Y Thống Giang Sơn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Huyền Thoại Quay Về

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tần Giản

0/10
Trạng thái: Đang ra
Khai Quốc Công Tặc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Cư Nhất Phẩm

8/10
Trạng thái: Đang ra
Nhiếp Chính Đại Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cực Phẩm Gia Đinh

10/10
Trạng thái: Full