Truyện Lịch Sử

Truyện lịch sử có chủ đề xoay quanh câu chuyện xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố giống so với lịch sử thế giới thật.
Hôn Nhân Sắp Đặt

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Lịch Sử
Tàn Bào

0/10
Trạng thái: Full
Hỏa Thê Băng Phu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cuồng Đế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ở Rể (Chuế Tế)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không
Thê Cư Nhất Phẩm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bắc Tống Phong Lưu

10/10
Trạng thái: Full
Ngọc Tỏa Dao Đài

8.5/10
Trạng thái: Full
Thốn Tẫn Duyên Hoa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình
Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

0/10
Trạng thái: Full
Cuồng Vũ Khuynh Nhân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cung Chủ Vương Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Gả Cho Lão Nam Nhân

0/10
Trạng thái: Full
Chủ Tử Xấu Xa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quỷ Hoàng Phi

0/10
Trạng thái: Full
Ta Là Chính Thê Của Chàng

0/10
Trạng thái: Full
Nữ Cầm Đồ Của Ác Hoàng Tử

0/10
Trạng thái: Full
Thứ Nữ Vợ Kế

10/10
Trạng thái: Full
Quý Nữ Khó Cầu

0/10
Trạng thái: Full
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

8.3/10
Trạng thái: Full
Dưỡng Thú Thành Phi

0/10
Trạng thái: Full
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

0/10
Trạng thái: Full