Truyện Mạt Thế

Truyện mạt thế là thể loại truyện với bối cảnh tận thế, thường là thế giới bị sụp đổ, diệt vong vì những thảm họa như zombie, dị năng...
Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

8/10
Trạng thái: Đang ra
Tận Thế Chi Trọng Sinh Tu Tiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tình Yêu Của Kẻ Độc Tài

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tối Cường Sinh Hóa Thể

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Mạt Thế
Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)

7/10
Trạng thái: Đang ra
Song Liêm Đoạt Mệnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Dưỡng Thi

3/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Mạt Thế, Xuyên Không
Hệ Thống Thôn Thiên Thực Địa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Chi Cô Thành

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mộng Ảo Thần Vực

0/10
Trạng thái: Đang ra
Kiếm Hiệp Tình

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

9.2/10
Trạng thái: Full
Mạt Thế Chi Card Đại Sư

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

10/10
Trạng thái: Đang ra
Tận Thế Nhạc Viên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đơn Giản Chỉ Là Yêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đạm Dung

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tận Thế Hắc Ám

0/10
Trạng thái: Đang ra