Truyện Mạt Thế

Truyện mạt thế là thể loại truyện với bối cảnh tận thế, thường là thế giới bị sụp đổ, diệt vong vì những thảm họa như zombie, dị năng...
Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

9/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Chi Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khác
[Mạt Thế] Tam Hồi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

10/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

10/10
Trạng thái: Đang ra
Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Biệt Đội "Lưu Manh" Tại Mạt Thế

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Mạt Thế, Nữ Cường
Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế

0/10
Trạng thái: Full
Ca Ca, Ta Muốn Xưng Vương Ở Mạt Thế!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

9/10
Trạng thái: Full
Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế
Thoái Hóa Toàn Cầu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh