Truyện Nữ Phụ

Truyện nữ phụ là thể loại kể về nhân vật nữ chính là nhân vật phụ trong các tác phẩm gốc. Ở truyện gốc họ là nhân vật nền cho nữ chính, thì trong truyện nữ phụ sẽ trở thành nữ chính và thay đổi tác phẩm gốc. Nữ phụ thường là đồng nghiệp văn hoặc xuyên không.
Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết

10/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

9.9/10
Trạng thái: Full
Nữ Phụ Văn: Mệnh Sát Cô Tinh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Nữ Phụ
Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

9.5/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khác
Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Phụ Mỗi Ngày Tìm Cách Kiếm Tiền

9.7/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khác
Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

1/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khác
Công Lược Cặn Bã Ấy

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Nữ Phụ, Xuyên Nhanh
Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

0/10
Trạng thái: Đang ra