Truyện Quân Sự

Truyện quân sự là những truyện có yếu tố quân sự, môi trường quân đội. Truyện kể về những cuộc chiến tranh và người tài dụng quân với các chiến thuật trong các cuộc đấu tranh giành quyền lực.
Tam Quốc Tranh Phong

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thả Thí Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Full
Các Trận Đấu Quan Trọng Trong Lịch Sử Việt Nam

0/10
Trạng thái: Full
Các Trận Chiến Làm Thay Đổi Thế Giới

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Đại Đường Song Long Truyện

0/10
Trạng thái: Full
Tử Dương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tuần Thú Đại Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hàn Môn Trạng Nguyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mị Tướng Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cơ Giới Khách

0/10
Trạng thái: Đang ra
Côn Luân

0/10
Trạng thái: Full
Khai Quốc Công Tặc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Cư Nhất Phẩm

8/10
Trạng thái: Đang ra
Nhiếp Chính Đại Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đế Vương Ký

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Vạn Năng

1/10
Trạng thái: Đang ra
Trường Ninh Đế Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Cổ Đại, Quân Sự
Tuyệt Đỉnh Quân Sư

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thập Điện Thiên La Cung

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phân Tranh Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thủy Chiến

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

0/10
Trạng thái: Đang ra