Truyện Quân Sự

Truyện quân sự là những truyện có yếu tố quân sự, môi trường quân đội. Truyện kể về những cuộc chiến tranh và người tài dụng quân với các chiến thuật trong các cuộc đấu tranh giành quyền lực.
Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen

0/10
Trạng thái: Đang ra
Văn Minh Vạn Giới

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

8.3/10
Trạng thái: Full
Biên Niên Sử An Nam

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lẳng Lơ Tao Nhã

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

0/10
Trạng thái: Full
Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

0/10
Trạng thái: Full
Kiêu Phong

1/10
Trạng thái: Full
Thiết Huyết Đại Minh

0/10
Trạng thái: Full
Đông Cung Chi Chủ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhất Phẩm Giang Sơn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Say Mộng Giang Sơn

0/10
Trạng thái: Full
Soán Đường

0/10
Trạng thái: Full
Đông Chu Liệt Quốc

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Hãn Thích

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Tướng Công Mười Bốn Tuổi

0/10
Trạng thái: Full
Hình Đồ

0/10
Trạng thái: Full
Tống Thì Hành

0/10
Trạng thái: Full
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sáp Huyết

7/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Cô Độc Chiến Thần

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Thịnh Đường Phong Nguyệt

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tướng Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đại Đường Tửu Đồ

10/10
Trạng thái: Full
Tranh Bá Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Full