Truyện Quân Sự

Truyện quân sự là những truyện có yếu tố quân sự, môi trường quân đội. Truyện kể về những cuộc chiến tranh và người tài dụng quân với các chiến thuật trong các cuộc đấu tranh giành quyền lực.
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lĩnh Nam Ký

0/10
Trạng thái: Đang ra
Con Đường Vận Mệnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Võng Du
Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đại Ngụy Cung Đình

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tranh Thiên Hạ

9.5/10
Trạng thái: Full
Bá Nghiệp

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Không Về Thời Trần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phượng Hí Cửu Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quân Vương Ngự Nữ

0/10
Trạng thái: Đang ra