Truyện Quân Sự

Truyện quân sự là những truyện có yếu tố quân sự, môi trường quân đội. Truyện kể về những cuộc chiến tranh và người tài dụng quân với các chiến thuật trong các cuộc đấu tranh giành quyền lực.
Bá Nghiệp

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Không Về Thời Trần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phượng Hí Cửu Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quân Vương Ngự Nữ

0/10
Trạng thái: Đang ra