Truyện Quan Trường

Truyện quan trường là thể loại truyện về khía cạnh chính trường, đấu đá chính trị như quá trình thăng quan tiến chức, đấu trí giành quyền lực trong nội bộ chính quyền
Thầy Trả Nổi Không

0/10
Trạng thái: Full
Thám Tử Của Quỷ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Người Tình Đế Vương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bí Ẩn Đôi Long Phượng

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Y Siêu Cấp

6/10
Trạng thái: Đang ra
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Theo Đuổi Mẹ Xin Xếp Hàng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường
Nữ Quan Vận Sự

8.5/10
Trạng thái: Đang ra
Y Đạo Quan Đồ

5.3/10
Trạng thái: Full
Quan Thuật

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Quan Gia

5.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Quan Lộ Thương Đồ

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Quan Lộ Trầm Luân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường, Sắc
Bí Thư Trùng Sinh

9.5/10
Trạng thái: Full
Quan Môn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Người Cầm Quyền

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Bố Y Quan Đạo

9/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường, Sắc
Quan Thần

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Cao Quan

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Nhất Phẩm Phong Lưu

0/10
Trạng thái: Full
Quan Thanh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Sỹ Đồ Phong Lưu

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường, Sắc
Trọng Sinh Vi Quan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Trùm Tài Nguyên

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Tỷ Phu Vinh Dự

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường, Sắc
Thanh Quan

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường