Truyện Quan Trường

Truyện quan trường là thể loại truyện về khía cạnh chính trường, đấu đá chính trị như quá trình thăng quan tiến chức, đấu trí giành quyền lực trong nội bộ chính quyền
Tầm Tần Ký

0/10
Trạng thái: Full
Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

10/10
Trạng thái: Full
Y Thống Giang Sơn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bộ Bộ Phong Cương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Cảnh Lộ Quan Đồ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đỉnh Cao Quyền Lực

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quan Trường
Quan Đạo Thiên Kiêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quan Trường
Quan Đức

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Bảng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Sách

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Quan Trường
Thượng Vị

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Khai Quốc Công Tặc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Cư Nhất Phẩm

8/10
Trạng thái: Đang ra
Lộng Triều

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Trùng Sinh Chi Nha Nội

0/10
Trạng thái: Full
Phù Diêu

0/10
Trạng thái: Full
Nhiếp Chính Đại Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Khí​

0/10
Trạng thái: Full
Bộ Bộ Cao Thăng

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường, Sắc
Giả Cán Bộ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Phong Khí Quan Trường

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Ôsin Nhà Bộ Trưởng

8.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Bắc Tống Nhàn Vương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lão Đại Là Nữ Lang

10/10
Trạng thái: Full
Bí Thư Tỉnh Ủy

0/10
Trạng thái: Full
Quân Vương Ngự Nữ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Cổ Hận

0/10
Trạng thái: Đang ra