Truyện Quan Trường

Truyện quan trường là thể loại truyện về khía cạnh chính trường, đấu đá chính trị như quá trình thăng quan tiến chức, đấu trí giành quyền lực trong nội bộ chính quyền
Thiên Cổ Hận

0/10
Trạng thái: Đang ra