Truyện Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện khám phá thế giới tu luyện của tu sĩ tu chân đầy bí ẩn. Truyện tiên hiệp xoay quanh việc tu luyện, pháp quyết, pháp bảo, tiên linh thạch, nhân - thần - ma - tiên - yêu đầy mới lạ và bất ngờ. Không hẳn là mộng đẹp về thế giới thần tiền mà các độc giả thường tưởng tượng.
Chiến Tuyệt Vô Song

6/10
Trạng thái: Đang ra
Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hạo Ngọc Chân Tiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Thần Bổ

10/10
Trạng thái: Đang ra
Đoạt Thế Tranh Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phản Diện Đại Nhân Muốn Thượng Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Tu Tiên Bằng Kỹ Năng Bị Động

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hậu Tây Du

0/10
Trạng thái: Đang ra
Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Vạn Cổ Truyện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Tại Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cao Lãnh Sư Huynh Chịu Khổ Ký

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiêu Dao Tiên Giới

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Hệ Thống, Tiên Hiệp
Địa Ngục Nhân Gian

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tạp Phiến Điều Mặc Sư

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phàm Nữ Tiên Hồ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

10/10
Trạng thái: Đang ra
Toàn Chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Khác
Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Thủ Song Tôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Khác
Thiếu Niên Cửu Hoang

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Khác
Mạc Cầu Tiên Duyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Quỷ Nha

0/10
Trạng thái: Đang ra