Truyện Trọng Sinh

Trọng sinh hay trùng sinh là thể loại truyện mà nhân vật chính chết đi vì một lý do nào đó, nhưng được sống lại với nhiều hình thức khác nhau như quay lại quá khứ của kiếp trước, trùng sinh vào cơ thể mới...Nhưng về cơ bản nhân vật đều giữ được trí nhớ kiếp trước của mình.

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh
Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

0/10
Trạng thái: Đang ra
Kiếp Sau Không Gặp

9/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Trọng Sinh
Sinh Tồn Trong Tận Thế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh
Khủng Đồng Nữ Trọng Sinh Bẻ Cong Ảnh Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

10/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Là Hàn Vũ Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Thiên Kỳ Truyện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiểu Thê Bảo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Khác
Hoắc Tiên Sinh Sủng Vợ Lên Trời

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

4/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Trọng Sinh
Tình Cảm Chân Thành

8/10
Trạng thái: Đang ra
Mộ Thiếu, Vợ Cậu Lại Trọng Sinh Rồi

6/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trưởng Công Chúa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Gia Sủng Tức

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thừa Tướng Sủng Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử

0/10
Trạng thái: Đang ra