Truyện Trọng Sinh

Trọng sinh hay trùng sinh là thể loại truyện mà nhân vật chính chết đi vì một lý do nào đó, nhưng được sống lại với nhiều hình thức khác nhau như quay lại quá khứ của kiếp trước, trùng sinh vào cơ thể mới...Nhưng về cơ bản nhân vật đều giữ được trí nhớ kiếp trước của mình.

Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

2/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đức Dương Quận Chúa

10/10
Trạng thái: Đang ra
Hành Trình Cưng Chiều Thê Tử

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vô Kỵ Thanh Thư

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoạn Phi Hoàn Triều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lãnh Địa Huyết Tộc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhân Thường

5/10
Trạng thái: Đang ra
Nàng Là Vai Chính

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh
Năm Tháng Không Từ Bỏ

6/10
Trạng thái: Đang ra
Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

7.3/10
Trạng thái: Full
Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh
Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đích Phi Sách

10/10
Trạng thái: Đang ra
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

10/10
Trạng thái: Đang ra
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

0/10
Trạng thái: Đang ra