Truyện Xuyên Không

Truyện xuyên không kể về nhân vật vì một lý do thần kỳ nào đó mà vượt thời gian/không gian đến một nơi khác. Trong đó có xuyên hồn: chỉ có linh hồn xuyên không và xuyên nguyên: cả người cùng xuyên việt.
Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

10/10
Trạng thái: Đang ra
Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Không, Khác
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

1.5/10
Trạng thái: Đang ra
(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

10/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Kiếm Bộn Tiền Nhờ Luyện Đan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phong Vân Hệ Thống

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không
Xin Chào, Tình Huống Này Đã Kéo Dài Bao Lâu Rồi?

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không
Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Xuyên Không
Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

7/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không
Nhân Thường

5/10
Trạng thái: Đang ra
Nàng Là Vai Chính

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Bật Hack Sao?

0/10
Trạng thái: Đang ra
Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại

10/10
Trạng thái: Đang ra
Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Không
Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lương Chúc Chi Hồ Điệp Đơn Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đạo Trưởng Tiên Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra