Bạn Tình

Mọi người cứ kêu viết phần 2 nên hỏi xem ý kiến con dân có muốn Lỳ ra phần hai của bộ này hay không và muốn kết sẽ là SE hay HE lần này sẽ chiều theo ý con dân😋

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận