[Đạo Mộ Bút Ký | Bình Tà] Huyết Kỳ Lân

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Bạn đang đọc truyện [Đạo Mộ Bút Ký | Bình Tà] Huyết Kỳ Lân của tác giả o Bắc Ngải o. Tuyến Bình Tà, trước ngược một nửa, sau sẽ hạnh phúc!

Tuyến Hắc Hoa, trước ngược một chút, kết cục cũng là hạnh phúc!

Tiếp theo quyển sáu, bắt đầu viết lúc từ Ba Nãi trở về.

Tình tiết hạ đấu đầu tư nhiều tâm huyết, cảm thấy không tệ lắm.

Hư cấu Lão Cửu Môn trung lục môn, hư cấu thân phận Hắc Nhãn Kính.

Vài chương gần sau nhóm nhân vật hạ một cái cung đấu, so ra sẽ không giống nhau.

Bài viết Hắc Hoa sẽ thiên bên phiên ngoại, nhân vật OOC tận trời (cười trộm), ai muốn xem thỉnh nhắn lại.

Kỳ thật tác giả rất thích nhân vật Vương Cát, Vương Cát là ai, xem sẽ rõ~

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN