Quảng cáo

[Fanfic] [BJYX] Kẻ cắp trái tim

"Cậu tên gì ?"

"Vương Nhất Bác."
Quảng cáo

"Một đêm của cậu bao nhiêu nhân dân tệ ?"

"Tôi là bartender, không phải trai bao."

[…]

"Anh uống gì ?"

"Một Kiss on the lips."

[…]

"Bartender Vương có biết vì sao tôi uống Kiss on the lips mãi không ?"

"Vì ?"

"Tôi muốn hôn lên môi em."

[…]

"Hôm nay tôi mời anh."

"Tôi vinh hạnh đến vậy sao ? Bartender Vương mời tôi gì đây ?"

"P.S : I love you."

Tên : Kẻ cắp trái tim

Couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

BGM : Kẻ cắp trái tim - Uni5

Thể loại : Hiện đại đô thị, đam mỹ, 1x1, niên hạ, ngọt, sủng, soft, HE

Mừng Tiêu Chiến ca ca thêm một tuổi mới thì tôi đào thêm một hố = )
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận