Quảng cáo

[Fanfic] [Namjin] Liên Hoàn Kế


Thái tử Kim Nam Tuấn , một lần dạo Ngự Hoa Viên cùng với em trai mình là Hoàng tử Kim Tại Hưởng. Vô tình Thái tử Kim Nam Tuấn gặp con trai của Quan Thái Y Kim Thạc Trân. Nam Tuấn bắt đầu ngày đêm đem lòng thương nhớ con trai của Quan Thái Y. Các mỹ nữ bắt đầu cuộc chiến , tìm mọi kế để Thái tử quên đi Kim Thạc Trân và tranh ngôi Thái tử Phi.


CẤM RE-UP KHI CHƯA SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 🚫🚫🚫

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận