Quảng cáo

Loạn Hoa

Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi được hoàn thành trên Internet, cho bạn tôi, một người bạn mà tôi ngưỡng mộ. Hành văn vẫn còn non, nhưng cuối cùng cũng có cái kết. Có lẽ tôi sẽ viết thêm, có lẽ vậy thôi. Nhưng cảm ơn tất cả những người bạn đang theo dõi.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận