Nhất Kiếp Tiên Phàm

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Bạn đang đọc truyên Nhất Kiếp Tiên Phàm của tác giả Tâm Lạnh Hay Đao Lạnh. Tiên môn nào giấu huyền cơ.

Vĩnh sinh trường cửu biết đâu mà tìm.

Nhớ người lệ nuốt vào tim.

Một đời một kiếp nổi chìm long đong.

Danh sách chương

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN