Quảng cáo

Nhật Ký Theo Đuổi Lớp TrưởngHello mọi người, cho bạn nào chưa biết thì Cải đã viết phần ba rồi.


Mọi người lên trang: Đây là một bẹ Cải bấm theo dõi để cập nhật thông tin sớm nhất về những truyện của Cải nha.

Do thấy nhiều bình luận hỏi về phần của Tuấn Anh nên Cải lên thông báo lại ạ.


Cải sẽ không up thanh xuân vườn trường trên mangatoon nữa nên bạn nào muốn đọc thì tìm page của Cải nha.


OvO )
![](http://up.

pic.

mangatoon.


mobi/contribute/fiction/255308/markdown/6955684/1604505661182.

jpg-original600webp?sign=3f727fbd903a9433da51ed81c1cc2336&t=5fff8980)


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận