Quảng cáo

Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng

Quảng cáo

Editor: Ái Khiết

“Chúng ta thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Hôm nay, tôi ở đây để chứng minh cho thế giới thấy sự công bằng của luật pháp, nó sẽ không thay đổi bản chất phạm tội sau một khoảng thời gian dài, sai là sai, công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng bóng!”

---------------------------

Để đọc chương 46.2, hãy truy cập địa chỉ web:

https://aikhiet.wordpress.com/2021/10/10/chuong-46-2-ket-thuc/

Mật khẩu chương 46.2: Điền vào chỗ trống trong câu nói của Mộc đại gia:

"Em thích ..., sau này tôi thấy em một lần thì ... một lần."

Mật khẩu gồm 3 chữ, không dấu, không viết hoa, không cách ra. (Gợi ý: h**)

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận